صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

تلفن مجتمع سپید 38709151-051
آدرس مجتمع سپید: مشهد- رضاشهر- بین خاقانی 10 و 12

آدرس دبیرخانه کنگره نوروژنتیک: مشهد- خیابان رازی غربی- آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی- مرکز مشاوره و آزمایشگاه ژنتیک پزشکی جهاد دانشگاهی- کدپستی 44938-91378
 
تلفن دبیرخانه کنگره نوروژنتیک: 9414 972 0990
دورنگار (فکس): 38547850-051
پست الکترونیک: neurogen2018@mums.ac.ir
کانال تلگرام: neurogen2018@