اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ثبت نام آموزش مداوم در حال انجام است

لطفا از سایت آموزش مداوم پزشکی www.ircme.ir اقدام فرمایید

ثبت نام آموزش مداوم پزشکی از طریق سامانه آموزش مداوم کشوری www.ircme.ir در حال انجام است. از تمامی علاقمندان دعوت می‌شود از آن سایت ثبت نام فرمایند.

با تشکر- دبیرخانه کنگره


بازگشت1396/11/20