اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اسکان - خوابگاه دانشجویی

شرایط استفاده از خوابگاه

به اطلاع دانشجویان گرامی شرکت‌کننده در دومین کنگره بین‌المللی نوروژنتیک ایران می‌رسانیم با هماهنگی امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تعداد 3 تخت برای بانوان و 8 تخت برای آقایان اختصاص داده شده است. علاقمندان پس از انتخاب آیتم مورد نظر در بخش خدمات (موجود در حساب کاربری شخصی) تا پایان روز اداری بعد فرصت دارند مبلغ مورد نظر را به حساب 2138141798000 بانک رفاه کارگران به نام معاونت دانشجویی واریز و تصویر آن را از طریق بخش ارسال فیش به دبیرخانه ارسال نمایند (لطفا با فیش بانک رفاه پرداخت گردد و از انتقال وجه بین بانکی و اینترنتی اجتناب شود). بدیهی است افرادی که در بازه یک روزه ثبت نام خود را تکمیل نکنند از این تسهیلات حذف و ظرفیت برای بقیه کاربران باز خواهد شد.
توضیحات:
آوردن ملحفه و روبالشی شخصی الزامی است.
تخت‌ها به صورت دوطبقه هستند.
امکانات تردد ویژه کنگره موجود نیست.
مبلغ:
30 هزار تومان بابت سه روز اقامت از 1 اسفند تا 4 اسفند
4500 تومان بابت صبحانه (روزی 1500 تومان)
شام 7500 تومان (روزی 2500 تومان)
آدرس:
مشهد- بلوار وکیل آباد - انتهای خیابان شهید باهنر (جنب دانشگاه فردوسی) - خوابگاه پردیس


بازگشت1396/11/19