اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آخرین مهلت واریز مبلغ ثبت نام

آخرین مهلت واریز مبلغ ثبت نام پایان روز پنجشنبه 19 بهمن

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان محترم می‌رسانیم با توجه به همکاری انتشارات، آخرین مهلت واریز مبلغ ثبت نام، پایان روز پنجشنبه 19 بهمن خواهد بود. بدیهی است عدم پرداخت وجه، به منزله انصراف تلقی شده و چکیده مقاله از کتابچه کنگره خارج خواهد شد.

با تشکر- دبیرخانه کنگره


بازگشت1396/11/18