اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید مهلت ارسال خلاصه مقاله

تا 20 دی سامانه پذیرش خلاصه مقالات باز خواهد بود

بدینوسیله به اطلاع می‌رسانیم با توجه به در دسترس نبودن تلگرام و عدم امکان اطلاع رسانی، سامانه پذیرش مقالات تا 20 دی باز خواهد بود.

دبیرخانه کنگره


بازگشت1396/10/15