اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اعلام امتیاز آموزش مداوم پزشکی (بازآموزی) رشته‌های مختلف

پزشکان عمومی، مغز و اعصاب، ژنتیک و علوم اعصاب 11.75


نــام رشــته امتیـــاز هزینه مجموع
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 11.75 690000
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 11.75 690000
[1922] ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) | دکترا 11.75 1020000
[1447] ژنتیک انسانی | کارشناسی ارشد 11.75 690000
[1990] ژنتيك مولكولي | دکترا 11.75 1020000
[1941] علوم اعصاب | دکترا 11.75 1020000
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 11.75 1020000
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 3.75 1020000
[1913] ایمنی شناسی | دکترا 3.75 1020000
[1423] ایمنی شناسی | کارشناسی ارشد 3.75 690000
[20295] آلرژی و ایمونولوژی بالینی | فوق تخصص 3.75 1020000
[2029] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 3.75 1020000
[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 3.75 1020000
[2021] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 3.75 1020000
[1723] آسیب شناسی | تخصص 8.25 1020000
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 8.25 1020000
[17115] كودكان | تخصص 8.25 1020000
[1937] هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون | دکترا 6 1020000
[1749] تخصص علوم آزمایشگاهی | تخصص 6 1020000
[1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 6 1020000
[1016] علوم آزمايشگاهي | کاردانی 6 690000
[1918] بیوشیمی بالینی | دکترا 6 1020000
[19375] خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) | دکترا 6 1020000
[14131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی ارشد 6 690000
[1131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی 6 690000
[1428] بیوشیمی بالینی | کارشناسی ارشد 6 690000
[1445] خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون(هماتولوژی) | کارشناسی ارشد 6 690000
[20275] اعصاب اطفال* | فوق تخصص 6 1020000
[2030] روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص 6 1020000
[2027] اعصاب كودكان | فوق تخصص 6 1020000
[20305] روانپزشكي كودك و نوجوان | فوق تخصص 6 1020000
[20235] طب نوزادان و پيرامون تولد نوزادان | فوق تخصص 6 1020000
[2023] نوزادان* | فوق تخصص 6 1020000
[20195] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 6 1020000
[2019] غدد كودكان | فوق تخصص 6 1020000
[1736] طب سالمندي | تخصص 6 1020000
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 6 1020000
 


بازگشت1396/10/13