اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فعال شدن گزینه ثبت نام بدون ارائه مقاله

هزینه شرکت در کنگره بدون ارائه مقاله 70000 تومان

با توجه به درخواست‌های ارائه شده به دبیرخانه دومین کنگره بین‌المللی نوروژنتیک ایران، شورای سیاستگذاری کنگره با تخفیف ثبت نام شرکت‌کنندگان بدون ارائه مقاله موافقت نمود. هزینه ثبت‌نام برای این گروه از پژوهشگران محترم، 70000 تومان است که از هم‌اکنون در بخش "هزینه‌ها و خدمات" فعال شده است.


بازگشت1396/09/26