اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ثبت نام آموزش مداوم (بازآموزی)

ثبت نام در سامانه آموزش مداوم آغاز شد - امتیاز 11.75 برای گروه هدف اول

به اطلاع تمامی علاقمندان به شرکت در دومین کنگره بین‌المللی نوروژنتیک ایران جهت کسب امتیاز بازآموزی می‌رسانیم  لطفا برای ثبت نام از طریق سامانه جامع آموزش مداوم به آدرس http://www.ircme.ir اقدام گردد (شناسه 102203).

دبیرخانه کنگرهبازگشت1396/10/11