اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


برای اطلاع رسانی هرچه بهتر و بیشتر به شرکت کنندگان در دومین کنگره بین‎‎المللی نوروژنتیک ایران، دبیرخانه کانالی در پیام رسان تلگرام ایجاد نمود:
neurogen2018@
 


بازگشت1396/06/01