اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

مجتمع برج سپید، مکان برگزاری کنگره

سالن 900 نفره مجتمع برج سپید محل برگزاری کنگره خواهد بود.


ادامه مطلب1396/05/10

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد !


ادامه مطلب1395/03/01

صفحه اولصفحه قبل678صفحه بعدصفحه آخر