اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ثبت نام آموزش مداوم در حال انجام است

لطفا از سایت آموزش مداوم پزشکی www.ircme.ir اقدام فرمایید


ادامه مطلب1396/11/20

اسکان - خوابگاه دانشجویی

شرایط استفاده از خوابگاه


ادامه مطلب1396/11/19

روش دسترسی به مجتمع برج سپید - محل برگزاری کنگره

آدرس: مشهد - رضاشهر - بلوار خاقانی - نبش خاقانی 10

تلفن مجتمع برج سپید: 38709151-051


ادامه مطلب1396/11/19

آخرین مهلت واریز مبلغ ثبت نام

آخرین مهلت واریز مبلغ ثبت نام پایان روز پنجشنبه 19 بهمن


ادامه مطلب1396/11/18

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر