اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


برنامه پوسترها بر اساس کد و عنوان پوسترها

پوسترهای پذیرفته شده در پنج بخش در جریان همایش ارائه خواهند شد. شرکت کنندگان محترم توجه داشته باشند که تنها برای پوسترهایی که ارائه دهنده آن ثبت نام کرده و هزینه همایش را پرداخت کرده باشند گواهی ارائه پوستر صادر خواهد شد.

ادامه مطلب1396/11/29

برنامه کنگره

لطفا فایل برنامه زمانبندی دومین کنگره بین‌المللی نوروژنتیک ایران را دانلود نمایید


ادامه مطلب1396/11/24


صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر